Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Klient >   Velehrad

Projekt >   Logo Velehrad 2013

Výstupy >   Logotypy

V roce 2012 jsme byli osloveni Zlínským krajem, abychom v rámci veřejného výběrového řízení vytvořili návrh loga poutního Velehradu, v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Z desítek soutěžních návrhů byl vybrán koncept grafičky Q studia, Jany Pavlíkové.

“Obrázek je zjednodušenou stylizací dvou postav věrozvěstů a obrácené písmeno C navíc představuje svatozář. Jedná se také o symboly architektonických prvků velehradské baziliky, například klenby, vitráží či zaoblených oken. ”

www.denik.cz