Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Klient >   Zlínský kraj

Projekt >   Publikace "Obrazy - Zlínský kraj"

Výstupy >   Tvorba textů včetně stylizace

>     Autorské fotografie

>     Grafická příprava

>     Sazba textů a fotografií

>     Tisková příprava

>     Tisk

Kniha „Obrazy Zlínského kraje“ je oficiální reprezentativní obrazová publikace Zlínského kraje. Publikaci vydalo Q studio ve spolupráci se Zlínským krajem. Rozsah knihy je 360 stran s 351 autorskými fotografiemi, které jsou doplněny popiskami v českém a anglickém jazyce. Obsah publikace tvoří 13 kapitol.