Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Klient >   Klenoty Aurum

Projekt >   Produktové katalogy

Výstupy >   Reklamní fotografie

>     Casting, styling

>     Ideamaking

>     Lifestyle fotografie

>     Grafická příprava

>     Postprodukce

>     Sazba textů a fotografií

>     Tisková příprava

>     Tisk

Důležitou součástí komunikační strategie společnosti Klenoty Aurum jsou produktové katalogy. V průběhu kalendářního roku vzniká řada katalogů, brožur či prospektů, které vznikají
in-house v naše studiu.