Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Klient >   Zlínský kraj

Projekt >   Publikace

Výstupy >   Tvorba textů včetně stylizace

>     Autorské fotografie

>     Grafický návrh

>     Sazba textů a fotografií

>     Tisková příprava

>     Tisk

Pro potřeby podpory cestovního ruchu v rámci Zlínského kraje byla vytvořena publikace "Zlínským krajem za kulturou, historií a poznáním". Tato brožura poskytuje podrobné informace o devíti organizacích z řad muzeí, galerií, hvězdáren či filharmonií.