Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Klient >   EUR-MED

Projekt >   Veletržní expozice

Výstupy >   Kompletní zajištění expozice

>     Architektonické řešení

>     Grafický návrh

Zajímavým projektem byla bezesporu příprava veletržního stánku pro výrobce zdravotnického zařízení, který je v současnosti využíván na veletrzích po celém světě. Ve spolupráci s naším externím architektem byla zajištěna kompletní realizace expozice. in-house vznikla také řada podpůrných propagačních materiálů využívaných v rámci tohoto prodejního kanálu.