Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Štěpán Hon, Marek Chochola, Lucie Chrástková, Veronika Kurelová, Mirek Pásek, Petra Steinerová, Matúš Tóth, Marie Zachovalová

Název výstavy >   8/10/15

Termín výstavy >   19. 6. – 31. 8. 2015

Na začátku bylo osm mladých lidí, kteří začali společně studovat na katedře Fotografie
na Filmové a televizní fakultě v Praze.
A to v roce 1999.

Výstava volně navazuje na výstavu „Studenti FAMU“, která se konala v roce 2005 ve výstavní síni
Muzea J. A. Komeského v Uherském Brodě.

Vystavující autory spojuje doba společného studia
na FAMU.

Na výstavě představí svou současnou fotografickou tvorbu, která je žánrově velmi pestrá. Představí se zde fotografické cykly dokumentární, výtvarné, konceptuální, ...

Štěpán Hon – dokumentární fotografie
Marek Chochola – autoportrét, výtvarná fotografie
Lucie Chrástková – výtvarná fotografie
Veronika Kurelová – konceptuální výtvarná fotografie
Mirek Pásek – konceptuální fotografie
Petra Steinerová – konceptuální fotografie
Matúš Tóth – inscenovaná fotografie
Marie Zachovalová – dokumentární fotografie