Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Antonín Braný

Název výstavy >   Moravské Deža vy

Termín výstavy >   4.6.2011 – 30.7.2011

Výstava je věnována vzpomínce na fotografa Antonína Braného. Na výstavě bude uvedeno cca
12 velkoplošných tisků, velikost 150 x 120 cm
a cca 30 fotografií 30 x 40 cm.

Antonín Braný

Narozen 21.2.1954 v Praze, zemřel 11.10.2010. V letech 1970-74 studoval na SPŠG, obor užitá fotografie, FAMU absolvoval v roce 1981, titul Mgr. V letech 1981-95 vyučoval Dějiny fotografie na Spět, OD ROKU 1981 – 2002 byl externím pedagogem a odborným asistentem na FAMU, 1983-89 externě vyučoval na IVF, od roku 1990 byl externím pedagogem Institutu tvůrčí fotografie
FPF SU v Opavě.

Autorské výstavy:
1982 – Galerie v Podloubí, Olomouc
               (spolu s J. Kovanicem)
1986 – Divadelní klub v Řeznické, Praha
               (spolu s J. Bursíkem)
2001 – Bludný kámen, Opava

Skupinové výstavy, výběr:
1980-81 – Fotografové z pražské FAMU,
               Oberhausen a Kaunas
1987 – Mladí čeští a slovenští fotografové,
               Hamburg a Arbes
1989 – Pedagogové katedry fotografie, Praha
1998 – skupina Milan, Bombaj, Vilnius, Taškent 
1999 – 2001 Praha, Krakov
2004 – Padesátníci, Dům umění, Opava.
2006 – Proměny krajiny, Letní filmová škola,
               kino Hvězda, Uherské Hradiště, 2006.
2007 – Fotografie - Braný, Bursík, Hubený,
               Chrástek, Kovanic. Galerie Panský dům,
               Uherský Brod

Zastoupen ve sbírkách UPM Praha, Moravské galerie v Brně, Národní galerii v Bratislavě a asociaci litevských fotografů ve Vilniusu.