Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   MgA. František Chrástek

Název výstavy >   Objekty 2013

Termín výstavy >   28.6. - 20.8.2013

Autorská výstava fotografií Františka Chrástka
u příležitosti 60. narozenin. Na výstavě bylo uvedeno 20 velkoplošných fotografií z cyklu Objekty 2013
v linii subjektivní umělecké fotografie.

František Chrástek

Narozen 1953 v Uherském Brodě.
V letech 1973 až 1974 pracoval ve funkci asistenta kamery v Krátkém filmu Praha. Od roku 1976
do roku 1981 studoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvoval katedru Umělecká fotografie u prof. Jána Šmoka, doc. Jaroslava Rajzíka a doc. Pavla Štechy. Po studiích
na FAMU se František Chrástek věnoval pedagogické činnosti, v období 1982 - 85 působil jako středoškolský profesor na oboru Užité fotografie
při Umělecko-průmyslové škole v Brně.
V roce 1985 přešel ke svobodnému povolání uměleckého fotografa a věnuje se profesionálně výtvarné a reklamní fotografii. Doposud uspořádal více než třicet samostatných autorských výstav doma i v zahraničí. Pracuje a je majitelem komunikační agentury Q studio, kterou založil
v roce 1991. V současnosti působí
v Uherském Brodě.