Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Ivan Theimer

Název výstavy >   Via Lucis v Uherském Brodě Ivan Theimer na Moravě

Termín výstavy >   15.9. - 30.11.2012

Ivan Theimer (18. září 1944, Olomouc) je současný český sochař žijící ve Francii.

1959-1963: studium na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti
1968-1971: studium na École nationale supérieure des beaux arts v Paříži
Od roku 1968 žije v Paříži a v Toskánsku.

Tvorba sochaře Ivana Theimera, olomouckého rodáka, je spjata s Francií, kam na podzim roku 1968 emigroval a s italským Toskánskem, krajem
s bohatou umělecko-řemeslnou tradicí. Vedle malby a ilustrační tvorby to byly právě jeho bronzové odlitky, kterým se záhy dostalo mezinárodního uznání. Jeho tvorba, čerpající řadu podnětů z děl starých mistrů, si našla svébytné místo na umělecké scéně, paralelně vedle soudobých trendů. Po řadě veřejných realizací na území Francie, Itálie
či Německa se v 90. letech vrátil svými realizacemi zpět do vlasti. Pro Uherský Brod sochař vytvořil památník Jana Amose Komenského a pro rodnou Olomouc Ariónovu kašnu na Horním náměstí.

Životopis

Ivan Theimer se narodil roku 1944 v Olomouci.
V letech 1963-1965 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti
a začal spolupracovat s přítelem architektem Tomášem Černouškem. Do života a rozvíjející se tvorby mladého olomouckého sochaře ovšem brzy zasáhla okupace Československa sovětskou armádou. Ivan Theimer se na podzim roku 1968 rozhodl pro emigraci a odjel do Paříže. Zde studoval
v letech 1968-1971 na École nationale supérieure des beaux arts [2] a posléze svá díla prezentoval na prvních zahraničních výstavách. V roce 1973 se účastnil Bienále v Paříži, v letech 1978 a 1982 reprezentoval Francii na světově proslulé přehlídce současného umění - Bienále v Benátkách. Ivan Theimer pracoval od 70. let na řadě úspěšných veřejných realizací. V 80. letech vytvořil pro sídlo francouzského prezidenta - Elysejský palác v Paříži – známou skupinu obelisků. Z dalších významných počinů na území Paříže je třeba zmínit Monument lidských práv na Martových polích.

Theimerovy pomníky, monumenty, reliéfy a další komornější realizace se nacházejí na území několika evropských států. Patří mezi ně i Česká republika, kam sochař po pádu komunistického režimu hned
v roce 1989 zavítal. V roce 1992 byl za účasti prezidenta Václava Havla odhalen v Uherském Brodě Pomník Jana Amose Komenského a od roku 2002 se může i Olomouc chlubit dílem svého slavného rodáka - působivou Ariónovou kašnou. V roce 1996 uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci
s Francouzským institutem v Praze a Muzeem umění Olomouc retrospektivní výstavu soch
a obrazů Ivana Theimera.

Inspirace a dílo

Sochařská tvorba Ivana Theimera má svou svébytnou podobu, rozvíjela se paralelně vedle soudobých trendů, kterým nikdy nebyla poplatná. Ivan Theimer si zvolil jinou cestu. Poučení hledal
u starých mistrů, nikdy se netajil obdivem k tvorbě českého barokního sochaře Matyáše Brauna
a k moravskému baroknímu sochařství vůbec. Dalším východiskem Theimerovy tvorby se stala
i estetika francouzského klasicismu. Jeden z jeho symbolů - obelisk - se stal charakteristickým prvkem řady sochařových realizací. A konečně nelze opomenout umělecky inspirativní italské Toskánsko a jeho dodnes živou umělecko-řemeslnou tradici vysoké úrovně. Právě zde našel Ivan Theimer umělecké slévárny, schopné precizně odlít jeho pozoruhodné práce.

Výběr z díla

Česká republika

1968-1969: Theimerova kašna na Kollárově náměstí v Olomouci - spolu s architektem Tomášem Černouškem
1992: Obelisk Via Lucis - pomník Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
2002: Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci

Evropa

1984-1987: obelisky v Elysejském paláci v Paříži
1987-1988: reliéfní výzdoba průčelí Národní knihovny v Paříži
1989: Památník Deklarace lidských a občanských práv na Martových polích v Paříži
1989: socha Herkula v Kasselu
1995: kašna s obeliskem ve Fuldě