Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Jan Svoboda - Josef Svoboda

Název výstavy >   Afinity

Termín výstavy >   9.10. - 4.12.2015

Jan Svoboda

Žije a pracuje v Radňovicích č. 1.

Jan Svoboda se výtvarnou tvorbou zabývá
od začátku 80. let, nejprve při zaměstnání, od roku 1990 již naplno. Jeho hlavním oborem je malba (olej na plátně), příležitostně se věnuje sochám, kresbě
či nábytkovým solitérům. 

Motivy maleb byly figury, předměty, symboly pojímané ve zkratce, s humorem, archetypálně.

Kolem roku roku 2010 nastal ústup od konkrétních objektů ke čtvercům, kruhům, čarám, bodům
a křivkám, či pouze barevným plochám.
V této elementární rovině setrvává dodnes.

Jan Svoboda nemá výtvarné vzdělání a není organizován v žádné umělecké skupině.
Na svém kontě má více než 130 samostatných výstav a několik společných (především
s Rostislavem Pospíšilem, synem  Ondřejem
a Jindřichem Štreitem).

 

Josef Svoboda

Fotografování: vážněji cca 7 let 

Témata – nejprve téměř vše, poslední 4 roky zaměření na hledání výtvarně působících detailů
v městském prostoru

Výstavy – r. 2013 společná s malířem Janem Svobodou 

prezentace fotografií v časopise Photo Life/ČS Fotografie

Záliby: v zimě projížďky na běžkách, zbytek roku projížďky na kole