Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Jaroslav Kovanda

Název výstavy >   Návraty Jaroslava Kovandy

Termín výstavy >   13.4. - 3.5. 2018

Součástí vernisáže bude křest nové sbírky J. Kovandy Marie McDonová a jiné básně.

Jaroslav Kovanda

Básník, redaktor, malíř, sochař, narozen 26. 2. 1941 ve Zlíně, vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Pracoval jako korektor, kulisák, topič, později jako učitel výtvarného a literárně dramatického oboru na základních uměleckých školách ve Zlíně, v Otrokovicích a v Uherském Brodě.

Samostatné výstavy

Zlín, Divadlo pracujících, 1970, 1978
Žarošice, Památník obce, 1972
Ostrava, Divadlo hudby, 1974
Zlín, Dílo, 1986
Zlín, Galerie Váp, 1994
Uherský Brod, Panský dům, 2004
Zlín, Technologická fakulta UTB, 2007
Valašské Klobouky, Městské muzeum, 2008
Zlín, Alternativa, 2011
Uherské Hradiště, Slovácké divadlo, 2014
Napajedla, Městské muzeum, 2015
Kroměříž, galerie Orlovna, 2017
Uherské Hradiště, Galerie Slováckého muzea, 2018

Zúčastnil se řady výstav kolektivních
(např. Memento Tiziani v Kroměříži
a Uherském Hradišti), salonů a přehlídek, mimo jiné v Brně, Praze, Trenčíně, prezentací a pobytu v galerii Trebnje ve Slovinsku, informativní výstavu z fotokopií svých děl měl v ruské Tveri a v Moskvě. Jeho obrazy a sochy se nacházejí v soukromých sbírkách.

Vydal 18 knih, převážně poezie, ale i román Gumový betlém, Torst, 2010, (nominace
na Cenu Josefa Škvoreckého), sbírku fejetonů S jazykem od inkoustu, Kniha Zlín, 2010,
výběr z básní z let 1969–2004 Žádný žebř s vlastními ilustracemi, Votobia, 2005, a prózu Nejaký Jura Vičík, 1. vydání 2008, 2. 2014, překlad v ruštině 2011, knihu-mozaiku
Třešňové týdny v nakladatelství JÁSÁM, 2018.