Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Jiří Kovanic

Název výstavy >   Fotografie

Termín výstavy >   4.10. - 28.11.2013

Výstava se sestává v zásadě ze dvou částí.
je černobílý soubor fotografií reflektující život v 70.
a 80. letech 20.století. Druhá je tvořena barevnými záběry vzniklými v posledních cca 8 letech.
Oba soubory lze zařadit do tzv. "subjektivního dokumentu". Autor má rád absurdní situace
a humor. Na jejich pozadí se snaží zachytit svůj pocit z doby i širší souvislosti.

Výstava obsahuje přes 60 fotografií, cca 30 ks formátu 60x80 cm, 35 ks formátu 40x50 cm a další.

Jiří Kovanic

Narozen 1952 v Praze.
Po maturitě na SPŠE v roce 1971 pracoval jako laborant v Tesle Hloubětín a jako zkušební technik
v ČKD Kompresory. V letech 1976 - 1980 vystudoval na FAMU v Praze obor umělecká fotografie u prof. Jána Šmoka a doc. Pavla Štechy. Od roku 1981 pracuje jako fotograf na volné noze v oblastech zátiší, skla, portrétu, architektury, divadelní fotografie a reportáže. V letech 1982 až 1987 působil jako fotograf divadla DISK. Spolupracuje
s reklamními agenturami, nakladatelstvími, galeriemi i firmami z různých oborů. Jeho fotografie tvoří doprovod publikací a katalogů, hlavně z oblasti architektury a výtvarného umění. Ve své volné tvorbě se věnuje subjektivnímu dokumentu a zátiší. Člen Asociace profesionálních fotografů ČR. Zastoupen ve sbírkách UPM Praha a Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci.
Heslo v Encyklopedii českých a slovenských fotografů, ASCO Praha, Praha 1993.