Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Jiří Nováček

Název výstavy >   Dva prameny

Termín výstavy >   3.11. 2017 - 10.1. 2018

Současný umělecký a dokumentární fotograf
z Jihlavy. Absolvent fakulty fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho prvotní tvorba vznikala mimo jiné i v ateliéru Ivo Holána a dalších umělců.
Za posledních 20 let tvořil nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Často vytváří subjektivní dokumentární soubory plné osobních prožitků, vjemů a nálad, které zažívá při svých cestách.

Ve Velké Británii, kde studoval a pracoval v muzeu Victoria & Albert v Londýně, se účastnil mnoha významných výstav a projektů. Zároveň zde vzniká
i jeden z výstavních souborů „Londonęs Walk“,
který byl prezentován po návratu již v roce 2007.

Další fotografický soubor z let 2008–2009 nazvaný „Gradus Ad Deum“ přibližuje život benediktinských mnichů v klášterním komplexu v Rajhradě.
V roce 2017 následuje skutečný tématický návrat
a navazující pokračování na předešlý soubor benediktinů zvaný „Reditus“.

V roce 2011 dokončuje a knižně vydává dokument
z oblasti sociální péče „Domicilia“, který je prezentován na několika místech v rámci společných výstav zvaných „Tajnosti duše“ a „Metamorfóza“.
Na cestách po Balkáně vznikají soubory „Romanians“, další např. v Německu „Unkonventional“, dále v Itálii „Ombra Casa“, další pak v Beneluxu, Francii, Španělsku, Irsku, Turecku.
V Holandsku vznikl s částečně sociologickou informací barevný dokument „Transmissie“
(2009–2011) prezentovaný v roce 2012 na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů
v Jihlavě. V roce 2014 je dokončen soubor z prostředí bývalého cvičitele a chovatele koní pro filmová studia „Dva prameny – Inter hominem et equum“. Věnuje se dlouhodobým dokumentárním projektům, např. již sedm let vzniká cyklus ze života aristokratických rodin v Čechách a na Moravě, který není dosud dokončen. V této řadě pokračuje i další dokument charakterizující projekty.

V krátkodobých sledech se dále soustředí na fotoreportáže „Youth workers…“, někdy
i s částečným zaměřením na výtvarnou či více emotivním fotografii s estetickým podtextem, dále inscenovanou tvorbu, inspirovanou například
1. republikou a volnými interpretacemi obrazů. Charakterizující portréty známých osobností
i obyčejných lidí jsou dalším článkem jeho tvorby.

Svým rukopisem částečně zasáhl i módní fotografii, jejímž výstupem se stal v roce 2012 výstavní soubor „Untitled fashion“.

V komerční oblasti pak následuje práce se zaměřením v oblasti zpracování krajiny
geografických studií, leteckého snímkování / axonometrie architektury, exteriérů, interiérů
a dále zpracování grafických konceptů, vizuální produkce a polygrafie.