Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Martin Vybíral

Název výstavy >   Rozetmívání

Termín výstavy >   29.4.-17.6.2016

V 80. letech působil jako fotograf v reklamní agentuře a tiskárně. Od roku 1982 se zabývá také divadelní fotografií. V oblasti užité fotografie spolupracuje s celou řadou reklamních agentur
a vydavatelství, především pak s Moravskou galerií
v Brně a Muzeem Brněnska.

Výstava fotografií s názvem Rozetmívání
v Q - galerii obsahuje část mé tvorby, která je vytvářena klasickou černobílou analogovou technikou. Nejnovější snímky vznikly velkoformátovou kamerou a následným kontaktem.
V žádném případě neopovrhuji moderní digitální technologií. Mnohé fotografie vznikaly souběžně digitální i klasickou technikou. Musím se přiznat,
že klasika mi přes svou pracnost, a možná právě
pro svou pracnost, umožňuje lépe zobrazit myšlenku, pocit, vyžaduje vyšší stupeň soustředění, ztišení
a kontemplaci. 

Termín Rozetmívání použil při zahájení mé výstavy
v roce 2008 Antonín Dufek. Postupem času jsem
na tomto souboru dále pracoval, vytvářel další snímky antikvární technikou, často s jemným využitím zábleskového světla. Záblesk dovoluje vyjmout a překvapivě zdůraznit objekty v popředí, zatím co okolí se ponoří do temnějších odstínů šedi.