Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Pravoslav Flak

Název výstavy >   Barevný svět

Termín výstavy >   11.5. - 20.6.2018

Pravoslav Flak, Mgr.

Žije a pracuje v Praze a v Třebutičkách.

Narodil se v roce 1954 v Ostravě. V roce 1974 maturoval na gymnáziu v Praze - Vysočanech. 
V letech 1976 - 1981 studoval na Filmové a televizní fakultě AMU - obor kamera.

Jako kameraman pracoval např. na projektech: 
Alles gute, Žito, Banánové rybičky, Curicullum vitae, Bílá místa, Dílo zkázy - dílo obnovy,
Zpráva z Chabařovic, Bakaláři,
Genius loci - Český Krumlov, Signum circuli,
Český kámen, seriál Ulice, Vražda kočky domácí, Poslání, Podraz, Kluci to je víla, Kus dřeva ze stromu, Příběhy řeky Ohře, Čtyři pětky a mnoha dalších.

Jako fotograf se věnuje výhradně své volné tvorbě. Své práce prezentoval na mnoha společných výstavách doma: Muzeum moderních umění Benešov, Státní okresní archiv Semily,
Královské poříčí- statek Bernard,
Státní zámek Sázava, Státní zámek Vlašim, Masarykův onkologický ústav Brno,
galerie Opera - Ostrava, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, galerie KLEMO - Zvolen,
divadlo TICHO - Bratislava. Je zakládajícím členem tvůrčí skupiny FOTOLEJ.

Samostatnými výstavami se prezentoval např.: Golem klub Praha, Dům pánů z Kunštátu
a Poděbrad, galerie U Botiče, galerie Granát, Muzeum moderních umění Benešov, Státní Okresní archiv Semily, Studio Mat, Česká kulturní centra
ve Vídni a ve Varšavě, Český statistický úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Galerie Templ, galerie “ Dvojčata” Litoměřice. Je spoluzakladatelem dnes již tradiční prezentace Kameramani fotografují.

Od března 2018 zastoupen galerií U Adama na Karlštejně.

Je nositelem Zlaté medaile - INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SALON OF JAPAN 1993

Zastoupen advokátní kanceláří  BKF - AK.