Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Studenti GJAK

Název výstavy >   Studenti GJAK

Termín výstavy >   14.10. 2016

Součástí oslav 120. výročí založení gymnázia
je i výstava studentských prací, kterou je možno zhlédnout v Q - galerii do 25. listopadu. Na výstavě je k vidění 59 děl z let 1994 až 2016 od 23 studentů. Zastoupeny jsou nejrůznější výtvarné techniky (kresba, malba, fotografie) i náměty prací (portrét, postava, abstrakce, architektura…).

Výtvarná výchova (VV) byla součástí výuky
na gymnáziu už od jeho založení. Prvním učitelem kreslení a krasopisu byl v roce 1896 Eduard Horský. Na nižších stupních se vyučovala do roku 1953. Znovu se začala vyučovat v roce 1968 a studenti
z ní mohli jako z nepovinného pátého předmětu
i maturovat. Výtvarnou výchovu učil do roku 1983 profesor Stanislav Jura. Poté se z gymnázia opět
na čas vytratila. Prvním „porevolučním“ učitelem VV byl Ladislav Slabák. VV je povinná v prvních
4 ročnících osmiletého gymnázia. Na vyšším stupni si studenti vybírají mezi výtvarnou výchovou
a hudební výchovou (v prvním a druhém ročníku),
ve třetím ročníku seminář z dějin umění
a v posledním ročníku cvičení z výtvarné výchovy. Nyní učí na gymnáziu výtvarnou výchovu Pavel Lečbych. Do letošního roku z výtvarné výchovy odmaturovalo 208 studentů. Zkouška se skládá
z obhajoby vlastních výtvarných prací
a z teorie dějin umění.

Absolventi nacházejí další uplatnění na vysokých školách s pedagogickým zaměřením,
na přírodovědeckých a filozofických fakultách, dále pak na fakultách architektury, stavebních fakultách
a fakultě zahradní architektury.