Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Zdeněk Zábranský - Libor Velan

Název výstavy >   Bílé Karpaty ve fotografii

Termín výstavy >   13.6. - 15.8.2014

Od 6.6.2014 můžete v Q galerii shlédnout výstavu autorů Zdeňka Zábranského a Libora Velana.
Výstava zachycuje krajinu Bílých Karpat v černobílé fotografii.

Zdeněk Zábranský i Libor Velan jsou členy Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. Tématicky se zaměřují na krajinu Bílých Karpat.

„Hlavní tématikou je vztah člověka a přírody, místní folklor a krajina.“