Přejít na: ↓ Obsah, ↑ Úvodní stránku, ↓ Navigaci


Autor >   Zdeňka Hanáková, Lenka Stejskalová, Klára Bémová

Název výstavy >   Malá retrospektiva

Termín výstavy >   5.9. - 26.10.2018

Výstavou MALÁ RETROSPEKTIVA se v Galerii Q představuje autorská trojice Klára Bémová, Lenka Stejskalová a Zdeňka Hanáková. V průběhu posledních let spolu vystavují a konfrontují tak svou tvorbu, jejíž průřez je v Uherském Brodě k vidění od 5. Září 2018.

Autorky reprezentují mladší a střední generaci výtvarníků, které formovalo studium na pražské UMPRUM a FAMU počátku nultých let. Charakterizuje je užívání klasických médií, do kterých postupně pronikají nové technologie. Ať jde o sochařské studie, minimalistické objekty na hranici designu nebo práci s abstraktní digitální fotografií, v jejich spolupráci lze vysledovat určitou kontinuitu. Ačkoliv používají různé vyjadřovací prostředky, všechny tři umělkyně spojuje zájem o významový přesah každého tématu a jistou organičnost - ať už v dynamické lince, emotivní barevnosti nebo neklidně pulsujících tvarech.

Klára Bémová (nar.1977) vystavuje starší drobné práce z bronzu a epoxidu, zaměřené na realistický detail, které posouváním významů a asociací hraničí s hravou ironií. Z jejích aktuálních děl vyniká Cirkulus, papírový objekt na lehké konstrukci: působí svou dynamickou strukturou a až hmatatelnou křehkostí.  

Sochařka, ve své tvorbě vychází především z organického tvarosloví, často z jednotlivých zvětšených přírodních detailů a fragmentů, které pak deformuje a přetváří. Pracuje s ironií, nadsázkou, surreálnou barevností a významovou zkratkou. Experimentuje s různými technologiemi a jejich inovacemi v drobném i monumentálním formátu současné plastiky. Věnuje se i specializované grafické práci v oblasti filmu, scénografie, reklamy a návrhářství plastických modelů. 

Studia: 
1997 – 2003 VŠUP v Praze /ateliér Veškerého sochařství Kurta Gebauera/ 
2000-Akademie Belle Art Milano 

Odborná činnost v oboru: 
2000-2003 Asistent ateliéru Veškerého sochařství Kurta Gebauera při studiu 2003-2005 práce v oblasti filmu,designu,scénografie a reklamy 2005-2015 návrhy modelů pro firmu LEGO,3D modely a návrhy,modely mocapu 

Výstavy:
1998 - Richterova vila, Praha
2001 - Galerie Mánes, Praha
2001 - Galerie Gambit ,Praha
2004 - Galerie Opava,Opava 2004 - ArtPrague, Praha
2007 - The big city chaos ,Galerie Artfactory, Praha
2008 - Divná,divná výstava,Galerie Vltavín, Praha
2009 - Art Prague,Galerie Gambit, Praha-Artprague 2008_Young Award
2012 - OlympicGames in london /Czech house/, Londýn
2013 - GalerieRakovník /Rak,hlína,chmel/, Rakovník
2013 - Mikrokosmos,Galerie Gambit,Praha 2013/14 - Galerie DOOKA 
2016 - Galerie Natura METAMORFÓZY 

Lenka Stejskalová Skoumalová (nar. 1978) pracuje především se sklem, pomocí kterého odráží, mapuje nebo přeznačuje prostor. Představuje zde ale i práce s jinými materiály: cínovou plastiku Melancholie nebo objekty z drátů, které se stávají linkami kresby zhmotněnými v prostoru a spojují se v energetické centrum.

Sochařka, sklářská výtvarnice a pedagožka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde vyučuje kresbu. Její tvorba reaguje na konkrétní prostor a vždy má více vrstev. Zabývá se volnou tvorbou i designem. Často používá v nejrůznějších kombinacích materiál skla, pomocí jeho poloprůsvitnosti a zrcadlení definuje nebo přeznačuje realitu. Ve svých objektech a instalacích reflektuje pohyb a světelné proměny prostoru. 

Studia:
2001–2006: VŠUP Praha - Ateliér Skla prof. Vladimíra Kopeckého 
2005: Universidad de Granada de Bellas Artes, Španělsko (stáž) 
2004: PeD UK Praha – pedagogická aprobace 
2003: The Academy of Fine Arts in Krakow, Polsko (stáž) 

Výstavy a sympozia: 
2017 – Adaptace, galerie Natura, zámek Průhonice 
2016 – Metamorfózy, galerie Natura, zámek Průhonice 
2014 – ART/PRAGUE, Kafkův dům, Praha 
2013 – New Space, galerie DO/OKA, Praha 
2013 – Mikrokosmos, galerie Gambit, Praha 
2009 – Connections: současná evropská skleněná plastika, galerie Mánes, Praha 
2009 – Dimenze prostoru, galerie Atrium, Žižkov, Praha 
2008 – Experimentální prostor Kotec, Ústí nad Labem 
2007 – Elementy, Výstavní síň Divadla Karla Pippicha, Chrudim 
2007 – Design Block, Karlínská výstavní hala, Praha 
2007 – Sezóna 07, Galerie Design Centrum, Praha 
2007 – TAENTE 07, mezinárodní přehlídka designu, Mnichov 
2006 – sympozium Medonosy, ČR, Spirit Space 
2006 – TIMEQUAKE, Litoměřice 
2005 – Glas Galerie Hittfeld, Hamburk 
2004 – Salla Terrena, Vídeň 
2004 – FIGURAMA, Augustiniánský klášter na Karlově, Praha 
2004 – Galerie výtvarného umění, Ostrava 
2003 – Kopeckého škola, hrad Sovinec 
1999 – FOR GLASS/FOR CERAMICS, Kongresové centrum Praha 

Zdeňka Hanáková (nar. 1966) experimentuje s velkoformátovou barevnou digitální fotografií, jíž dosahuje až charakteru abstraktní malby. Svoje fotografické obrazy řadí do cyklů, které vtahují diváka do neznámých krajin, kde vládnou divoké instinkty.

Věnuje se živé fotografii, ztvárňuje různým způsobem energii ženského těla. Síla, klid a věčnost - prostředí vzniku a zrození. Tyto momenty pro ni představují esenci dokonalosti přírody a jsou předmětem jejího výtvarného zkoumání. 

1997 – 2003 FAMU, Praha, obor fotografie (studium u prof. Pavla Diase a v ateliéru Dušana Šimánka) 
2001 – Middlesex University, School of Art, Design and Performing Arts, Londýn 

Výstavy:
2017 – Adaptace, Galerie Natura, zámek Průhonice 
2016 – Metamorfózy, Galerie Natura, zámek Průhonice 
2015 – RomArt, mezinárodní bienále v Římě, Itálie 
2014 – Nejdůležitější je světlo, Q galerie, Uherský Brod 
2014 – New Space, Galerie DO/OKA, Praha 
2013 – Mikrokosmos, Galerie Gambit, Praha 
2012 – Za vším hledej ženu (2000-2011), Městská knihovna Kuřim 
2011 – Madony, Knihkupectví Ř. Samsy, Praha 
2009 – Czech Press Photo, Staroměstská radnice, Praha 
2009 – Portfolio 7, Torzo, Knihkupectví Ř. Samsy, Praha 
2007 – Satyrikon s.r.ó v médiích, Galerie DO/OKA, Praha 
2006 – Dita a EZE, Galerie Provázek, Brno 
2004 – Inspirace - experimenty - vize, Design centrum, Praha 
2003 – Paris Photo 2003, Leica Gallery, veletrh, Francie 
2003 – 10080 minut magistrů, Galerie Relevé, Praha 
2003 – Projekt EZE, Grass museum, Lipsko 
2001 – Tvář a tělo, Galerie Velryba, Praha 
1999 – Edith a Dita, Lichtenštejnský palác, Praha 
1999 – 7F na G4, Galerie fotografie G4, Cheb 

Výstava nabízí vhled do autorského hledání svých tří autorek v proměnách posledních patnácti let. Hlavní roli dostává hra s materiály i formátem, fascinující proměny, tvarů, hmot a barvy, pátrání po skrytých vrstvách reality i motivů tvůrce.