Q galerie

Q galerie je inspirující místo, kde se můžete pravidelně setkávat s kvalitním uměním. Bývalá Kounicova sýpka z roku 1862 se s novým miléniem stala prostorem, kde se prezentují významní autoři v českém
i mezinárodním kontextu.


Už samotná budova sýpky z 19. století, je ukázkou citlivého skloubení historické památky s moderní architekturou. Její rekonstrukce získala zvláštní ocenění v soutěži Stavba roku 2009 Zlínského kraje.

Ve zdech naší galerie se prezentovali umělci zvučných jmen, mezi které patří: Jindřich Štreit, Ivan Theimer, František Chrástek, Jiří Kovanic, aj.

 
 
Vyhledat
  • Q STUDIO

Zdena Höhmová // Obrazy a kresby a Karel Fuksa // Skleněné objekty

Aktualizace: 11. čvc 2019

25.4. - 12.6.2013


O autorech:


Zdena Höhmová

Žije a pracuje v Brně a v Praze. Je absolventka Akademie výtvarných umění v Praze v roce 1981 v ateliéru Prof. Františka Jiroudka. Pedagogicky působila na Pedagogické fakultě UJEP v Brně, nyní Masarykově univerzitě, na VŠ Uměleckoprůmyslové v Praze a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. 


Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje volné malbě, kresbě, grafice a příležitostně ilustraci. 


Je členkou Sdružení Q, v současnosti je jednou ze tří konzulů sdružení pro výtvarnou sekci a členkou Sdružení pražských malířů. 


Za svoji tvorbu získala řadu ocenění a uznání u nás i v zahraničí. Je laureátkou Ceny města Brna v kategorii výtvarné umění pro rok 2012. V letech 1981 až 2013 uspořádala přes sedmdesát autorských výstav u nás a v zahraničí. Zúčastnila se kolem stošedesáti společných výstav, uměleckých projektů, bienále umění a sympozií, veletrhů současného umění, uměleckých a aukčních salonů v ČR a zahraničí. Její díla jsou zastoupena v řadě galerií a v soukromých sbírkách u nás a v zahraničí.


Ve výstavních prostorách Q studia představuje Zdena Höhmová výběr tvorby z let 2009 - 2013, soubor olejomaleb a kombinovaných technik na plátně, černobílých a barevných kreseb na papíře.


Tvorbu Zdeny Höhmové charakterizuje od samého počátku osobitá volba tématu a adekvátní výběr výtvarných prostředků. Jsou zde zastoupena minimalizující plátna s tématem "Na zemi", černobílé kresby z cyklu " Rytmus noci" a barevně› vypjatý soubor obrazů a kreseb z cyklu "Nová chemie", který vznikal paralelně› v rozmezí let 2009 až 2013 v jejím pražském ateliéru.

Kombinace kresebné frotáže s malbou olejem a otisky barevných pigmentů z cyklu " Na zemi", černobílé kresby uhlem a barevně vypjaté obrazy a kresby cyklu " Nová chemie" jsou autorčinou výpovědí o neodbytném hledání smyslu života, hledání nových cest vyjádření, reflexe, sebereflexe.....Karel Fuksa


Celoživotní profesí režisér převážně dokumentárních filmů, s Československou a Českou televizí spolupracuje již jednapadesátým rokem. Přesto si našel čas a souběžně se věnoval - vždy na amatérské bázi - výtvarnému umění. Nejprve kresbě a grafice, potom malbě, keramice a v posledních letech ho zaujalo převážně sklo. V různých moravských sklárnách vznikají ve spolupráci s profesionálními skláři jeho roztodivné hlavy, ale též věci užitkové - sklenice, dózy, mísy, konvice, svícny a těžítka.

A divák váhá, zda jsou to věci k běžnému užití nebo bizarní objekty k pozorování. Jak napsal jeho celoživotní přítel a výtvarný i televizní souputník Arnošt Goldflam. Letos se Karel Fuksa pustil v tupeské smaltovně i do objevování další výtvarné techniky.
69 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše